Porod

Novinky

Škola rodiču - po 13.9.2014 možná individuální dohoda, další schůzka bude v řijnu

NOVĚ - možnost využívat solnou jeskyni

-------------------------

příspěvky pojišťoven 2014:

205 - Česká průmyslová-- 500 Kč
201 - Vojenská zdravotní poj´š´tovna - 1000 Kč
209 - Pojiš´tovna Škoda - 1000 Kč na vše/plavání,pleny,otec u porodu...../
211 - Ministerstva Vnitra - 500 Kč
213 - revírní bratrská - 500 Kč

Čerpání příspěvků může být ukončeno i před koncem kalendářního roku po vyčerpání stanoveného finančního limitu pojišťoven.