O SIDS

V období prvního roku věku dítěte může dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. V některých případech selhání dechu souvisí se „Syndromem náhlého úmrtí kojenců SIDS“.

 

Syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS – Sudden infant death syndrome) je diagnóza, kterou lékaři stanoví bohužel až po smrti dítěte.

 

Způsobuje náhlou smrt bez varování i úplně zdravým dětem, která se objevuje během spánku Miminko ve spánku přestane dýchat a udusí se. Nejrizikovější je přitom spánek v poloze na bříšku, kdy dochází až k 80% úmrtí. Postihuje děti v kojeneckém věku (tj. do 1 roku)

 

Příčina syndromu není dosud jasná, pravděpodobně se jedná o poruchu řízení dechové činnosti, která vzniká již v těhotenství. Na vzniku se podílí více rizikových faktorů.

 

Hlavním rizikovým faktorem je kouření matky, nižší porodní hmotnost (nedonošené děti, dvojčata apod.). Jakékoli ztížení dýchání kojenců se může projevit jako rizikový faktor – např.. přikrývky, polštář nebo hračky přes obličej miminka, přehřátí dítěte, překážky v dýchacích cestách atd.. Také každé oslabení dětského organismu (infekční choroby, horečky, zvracení) a zejména nemoci dýchacích cest zvyšují riziko SIDS.