Plavání kojenců a dětí do 3 let na bazénu v Jilemnici

Plavecké kurzy probíhají jedenkrát týdně a jejich náplň je přizpůsobena věku a stupni vývoje dítěte.
Kurzy probíhají každou sobotu v krytém plaveckém bazénu v Jilemnici, od 10 hod. do 12 hod. pod vedením zkušených instruktorek, která mají potřebné vzdělání Hany Pohořalé.

Lekce jsou rozděleny dle věku a toho, zda děti plavaly doma, či nikoliv, max. 10 dětí ve skupině a délka jedné lekce je 30 min.

  • Cena jedné lekce pro 1 rodiče a 1 dítě je 250 Kč./ na plavání přispívají zdravotní pojišťovny/
  • Před nástupem do kurzu je potřeba vyplnit prihlaska a doložit lékařské potvrzení.
  • Sebou – ručník,mýdlo, plavky – plavky i pro dítko.
    • Plavky možno zakoupit přímo u nás na bazénu – buď látkové za 80 Kč nebo jednorázové plavací plenky Huggies.
  • V průběhu plavání máte možnost zapůjčení fotoaparátu pod vodu a zhotovovat si fotografie svých dětí.
  • Dále jedenkrát za plavání nás navštíví profesionální fotograf, který Vám zhotoví fotografie dle Vašeho přání.
  • Děti na konci každého plavacího období obdrží diplomy,dárečky .....
  • Je možné si také objednat a zakoupit plavecké pomůcky, s kterými plaveme na bazénu a využívat je při plavání v létě.

Fotografie našich plaváčků