Vliv plavání a cvičení na dětský organismus

Dělíme do několika skupin :

 1. vliv na zdraví dítěte
  • -celkové prospívání
  • -psychika ,citový a emoční vývoj dítěte motorický vývoj a projev dítěte
 2. rehabilitační význam
 3. pozitivní vliv na nácvik plavecké lokomoce
 4. vliv na záchranu lidského ľivota
 5. moľnost ovlivňovat ąpatnou techniku plavání dospělých

Celkové prospívání dítěte

 • působí na srdečně cévní systém dítěte
 • posiluje jednotlivé svalové skupina-břiąní,zádové
 • zlepąení spánku
 • posílení imunitního systému zlepąuje peristaltiku střev
 • zvyąuje vitální kapacitu plic-dýchání do vody

Psychika,citový a emoční vývoj dítěte

 • při povídání navázání uľąího kontaktu mezi dítětem a matkou/otcem/
 • příznivě působí úzký kontakt rodiče a dítěte-společné plavání,společná koupel-kůľe na kůľi
 • nutné rodiče důkladně proąkolit,jak dítě správně drľet,jaké pohybové prvky v kterém období provádět,aby nedocházelo k přetěľování některých partií,coľ by mohlo mít na dítě negativní vliv

Vliv na motorický vývoj a projev dítěte

 • děti, které plavou jsou čilejší a obratnější

Rehabilitační význam

 • plavání a cvičení napomáhá rychleji odstraňovat lehčí motorické odchylky

Pozitivní vliv na nácvik plavecké lokomoce

 • pozitivně ovlivňuje plaveckou lokomoci,coľ se projeví v pozdějąím období-zhruba kolem 4roku/ děti se orientují pod vodou,zvládnou práci dolních končetin v poloze na zádech…./

Význam pro záchranu lidského života

 • při plavání od narození mají děti kolem 4 měs. reflex zatajení dechu-pokud spadnou do vody – reagují klidně

Možnost ovlivňovat špatnou techniku plavání dospělých

 • děti plavou s rodiči,proto musí zvládnout techniku daného prvku plavání
 • spolu s dítětem se mnohdy učí správně dýchat pod vodou