Manipulace s novorozencem

Správný úchop při zvedání novorozence z podložky a krátké přenášení

 • dítě leží na zádech,nožkami směrem k nám
 • pomocí obou rukou nazdvihneme hlavičku a položíme ji do levé dlaně, tak abychom se nedotýkali krku, snažíme se aby bradička směřovala co nejblíže k hrudníku- předloktí podpírá záda.Pravou ruku podsuneme pod zadeček a dítě zvedneme v klubíčku.

 • při nesprávném zvednutí za ramínka přepadne hlavička bezvládně dozadu

Správný úchop při přenášení dítěte na jedné ruce

 • správně-hlavičku dítěte si položíme na levou dlaň / výše popsaným způsobem/ .Pod zvednutou hlavičku podsuneme pravé předloktí a palcem a ukazovákem pravé ruky obejmeme stehno.Ostatní prsty směřují pod zadeček.Tělíčko dítěte tiskneme k tělu, druhou ruku máme volnou.

 • Nesprávný úchop-v němž dítě ve svislé poloze objímáme kolem bříška a hrudníčku zády k sobě nebo bříškem nezajiš?uje hlavičku, zakřivuje páteř-dráždí nervová zakončení- vliv v pozdějším věku, tlačíme na bříško, omezuje dýchání Nepoužíváme ani na odříhnutí.

Správné chování ? do klubíčka

 • Správně-dítě uchopíme stejně jako při držení na jedné ruce, druhou rukou uchopíme vnější paži dítěte a svineme do klubíčka.

  Vhodné i pro odříhnutí dítěte-dítě držíme opřené zády o nás v klubíčku

 • špatně– přiložíme-li dítě ve svislé poloze obličej k sobě na hrudník- zatěžujeme podpůrný aparát a dítě nemá pocit polohové jistoty ?vliv v pozdějším věku ? nesoustředěnost, nervozita.

Poloha nahého dítěte na bříšku na obnaženém těle matky

 • novorozenec leží v poloze na bříšku na měkkém teplém těle matky, nebo otce je daleko aktivnější v plazení než v poloze na tvrdé podložce
 • hlavičku nov. si položíme na levou stranu hrudníku,aby slyšelo tlukot srdce
 • přímý kontakt s rodičem dítě uklidňuje

Poloha v náručí na bříšku

 • je vhodná, trápili dítě bolesti bříška při nedostatečném odcházení střevních plynů
 • dítě v poloze na zádech leží hlavičkou k nám- levou rukou obejmeme shora pravé stehno dítěte a předloktí přiložíme přes hrudník k levé straně jeho obličeje
 • pravou rukou je převalíme /zdvižením hlavičky/do polohy na bříško na naší levou ruku a přivineme k sobě.Hlavička i tělíčko spočívají na levém předloktí, které objímají ruce dítěte.Druhou ruku protáhneme mezi dolní končetiny dítěte a jemně můžeme masírovat bříško ve směru hod. ručiček

Držení dítěte při mytí zadečku

 • dítě uchopíme do výše popsané polohy na bříšku
 • druhou ruku máme volnou k mytí zadečku

 

Poloha při mytí obličeje

 • novorozence držíme levou rukou zády k sobě, tak aby loket procházel mezi nožkami nebo kolem levého boku nov. a prsty podporovaly jeho bradičku

V případě, že dítě po fyziologickém úbytku dosáhlo už porodní hmotnosti a rodiče dostatečně zvládají základní způsoby uchopování dítěte k běžné péči, lze přidat další cviky.
Zařazujeme je v době bdění, když je dítě spokojené a ne těsně po jídle.Necvičíme déle než 5-8min.

Polohování dítěte v náručí

 • dítě uchopíme do náruče, aby leželo na zádech,pak střídavě na boku a na bříšku

Kromě pohybů, při nichž je zapojeno celé tělo, aktivujeme ruce a nohy dítěte jednotlivě:

Vyvolání pohybu dolních končetin

 • dítě rozbalíme,aby mohlo volně kopat nožkama

Otevírání a zavírání rukou

 • otvíráme ručky, které má dítě sevřené v pěst-prsty hladíme hřbet ruky a palcem otvíráme pěst do otevřené ruky vložíme prst- dítě opět sevře

Otáčení hlavy pomocí tažení za ruce

 • u dítěte na zádech nožkami k nám vyvoláme úchopový reflex u obou ruček ? pravou ruku táhneme přes tělíčko, až trup natočíme o 45°, dítě pak samo obrátí hlavu o 90° . Ručky stále držíme a strany pravidelně střídáme.

Vyvolání pohybu horních končetin

 • hlazení hrudníčku,bříška a paží dítěte- masáže

Jakoukoliv činnost,pohyby,cvičení provádíme klidně bez spěchu.